Ponedeljek Maj 21 , 2018
Ponedeljek, 27 Marec 2017 19:53

Vabilo na skupščino Športne zveze Beltinci Objavljeno

Vabilo na skupščino Športne zveze Beltinci

Športna zveza Beltinci

Mladinska 2

9231 Beltinci

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Pravil Športne zveze Beltinci sklicujem

SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE BELTINCI,

ki bo v četrtek 6. 4. 2017 ob 19.30 uri v prostorih

                       velike dvorane Gasilskega doma Beltinci.

 

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav in otvoritev skupščine
  2. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Poročila za leto 2016 (delovno, finančno, nadzorni odbor, disciplinska komisija) in sprejem poročil
  5. Razprava po poročilih in potrditev poročil
  6. Program dela za leto 2017
  7. Sprejem nove članice v zvezo
  8. Razno

                                                                                                       Predsednik Športne zveze

Športni pozdrav !                                                                                   Andrej Pozderec

Zadnja sprememba Ponedeljek, 27 Marec 2017 09:25

Prijava