Ponedeljek Januar 27 , 2020
Petek, 12 April 2019 23:00

Pozderec še naprej predsednik ŠZ Beltinci Objavljeno

Pozderec še naprej predsednik ŠZ Beltinci

V četrtek, 11. 4. 2019 je v prostorih gasilskega doma Beltinci potekala volilna skupščina članic Športne zveze Beltinci. Dosedanji predsednik Andrej Pozderec je z večino glasov delegatov članic ŠZ podaljšal mandat za nadaljna štiri leta. Udeležilo se je osemnajst predsednikov društev, klubov od dvaindvajsetih koliko je včlanjenih v zvezo.

Na začetku je predsednik Andrej Pozderec pozdravil vse prisotne posebej župana Marka Viraga.

Skupščino je vodil Jože Ružič. Podali so poročila za leto 2018 (delovno, finančno, nadzornega odbora in disciplinske komisije). Predsednik je povedal, da zveza dobro sodeluje z društvi, klubi jim pomaga tudi pri razpisih na Fundacijo za šport, skupaj organizira športne prireditve in je vedno pripravljena na pomoč klubom. Omenil je odlično sodelovanje z OŠ Beltinci, Vrtci v občini Beltinci, ZTK, občino in občinsko upravo s katero se vsako leto pomerijo v malem nogometu.

Sledile so razprave po poročilih v katero se je vključil tudi g. župan Marko Virag in pohvalil delovanje zveze in povedal, da bo občina še naprej podpirala klube in društva, skrbela za športne objekte, gradila nove in da je letos za šport namenjenega nekaj več denarja. Vsa poročila so bila po razpravah sprejeta.

Sledila je razrešitev starega in izvolitev novega vodstva zveze, ki ga je pripravilo predsedstvo na predloge klubov in društev. Predsednik ostaja Andrej Pozderec, podpredsednik Andrej Tot, sekretar Janez Žižek. Člani predsedstva so: Štefan Černi, Jože Nemec, Franc Maučec, Ivan Tkalec, Leon Mihalič, Tomaž Bojnec, Jožef Kavaš, Aleš Kerec. Nadzorni odbor: Darijo Vrdjuka, Rajko Balantič in Ignac Benkovič. Disciplinska komisija: Jože Ružič, Matjaž Gyorek, Štefan Olaj.

Predsednik se je v imenu vseh članov predsedstva zahvalil za še en štiriletni mandat in povedal da bo Športna zveza Beltinci nadaljevala po zastavljenem programu  in bo odprta za vse dobre predloge, ki jih bo dobila.

Zadnja sprememba Torek, 16 April 2019 13:26

Prijava